ارتباط اصول بنیاد بهره وری موقوفات و اهداف کلان

  اصل 23 اصل 24 اصل 25 اصل 26 اصل 27 اصل 28 اصل 29 اصل 30 اصل 31
گسترش و نهادینه سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی به ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی                  
فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران                  
نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛                  
بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان                  
صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی                  
برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت                
بهره مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری                  
برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی          
افزایش بهره‌وری حوزه وقف و نذر و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران            
سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی