ارتباط اصول ستاد مرکزی و اهداف کلان

  اصل 1 اصل 2 اصل 3 اصل 4 اصل 5 اصل 6 اصل 7 اصل 8
گسترش و نهادینه سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی به ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی                
فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران                
نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛                
بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان                
صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی                
برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت                
بهره مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری                
برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی            
افزایش بهره‌وری حوزه وقف و نذر و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران              
سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی