ارتباط ساختار سازمانی و اهداف کلان

  معاونت طرح و برنامه معاونت سرمایه انسانی معاونت مالی و پشتیبانی بنیاد بهره وری موقوفات بنیاد کرامت رضوی حرم مطهر رضوی سازمان علمی و فرهنگی
گسترش و نهادینه سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی به ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی          
فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران          
نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛          
بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان            
صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی            
برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت            
بهره مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری            
برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی            
افزایش بهره‌وری حوزه وقف و نذر و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران            
سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی