ارتباط مضامین بیانیه مأموریت و اهداف کلان

  پشتیبان و الهام‌بخش شیعیان و محبان اهل‌بیت (ع) در اعتلای کلمه توحید و تحکیم عهد امت با امام توسعه و تعالی زیارت، خدمتگزاری زائران و مجاوران آن حضرت، به‌ویژه نیازمندان تبیین معارف اسلام ناب محمدی با تأکید بر آموزه‌های رضوی اجرای کامل نیات واقفان و گسترش بهینه موقوفات و نذورات بکارگیری تمامی ظرفیتهای درونی و محیطی ملی و بین‌المللی، به‌ویژه سرمایه انسانی مؤمن، کارآمد و انقلابی
گسترش و نهادینه سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی به ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی        
فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران        
نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛        
بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان        
صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی      
برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت        
بهره مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری        
برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی        
افزایش بهره‌وری حوزه وقف و نذر و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران        
سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی