ارتباط مضامین چشم انداز و اهداف کلان

  پویاترین، کارآمدترین، هم‌افزاترین و اثرگذارترین نهاد اسلامی شایسته‌ترین خادم برای بیشترین زائر اهل بیت (ع) الهام‌بخش در تبیین و ترویج قرآن و عترت برترین مرجع سیره، معارف و فرهنگ رضوی دارای بیشترین ذخایر، تولیدات و خدمات اثربخشِ علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری در حوزه‌های امامت و زیارت الگوی پیشرو در اقتصاد ِ مبتنی بر وقف و نذر
گسترش و نهادینه سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی به ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی          
فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران          
نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛          
بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان          
صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی          
برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت          
بهره مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری      
برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی          
افزایش بهره‌وری حوزه وقف و نذر و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران          
سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی