ارتباط مضامین اهداف کلان با حکم تولیت محترم

  هدف کلان 1 هدف کلان 2 هدف کلان 3 هدف کلان 4 هدف کلان 5 هدف کلان 6 هدف کلان 7 هدف کلان 8 هدف کلان 9 هدف کلان 10
خدمت به زائران              
خدمت به زائران نیازمند              
خدمت به مجاوران              
خدمت به مجاوران مستمند و مستضعف              
ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در فضای عمومی جهان اسلام با کمک خبرگان فرهنگی            
نگهداری و نگهبانی از گنجینه‌ی منحصر به فرد مجموعه فضاها و بناهای آستان قدس رضوی                
حفاظت از موقوفات و بهره‌گیری بهینه از آن در مصارف خود                
بهره‌مند ساختن تهیدستان مناطق موقوفه‌دار بر حسب گنجایش وقفنامه‌ها                
سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها                
حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه‌ی علمیه و روحانیت معظّم مشهد مقدس                  
همکاری با مدیریت‌های دولتی و کمک به آنان به نحو مقتضی                    
بهره‌گیری از کارشناسان متدین و انقلابی