ارتباط مضامین بیانیه مأموریت با حکم تولیت محترم

  پشتیبان و الهام‌بخش شیعیان و محبان اهل‌بیت (ع) در اعتلای کلمه توحید و تحکیم عهد امت با امام توسعه و تعالی زیارت، خدمتگزاری زائران و مجاوران آن حضرت، به‌ویژه نیازمندان تبیین معارف اسلام ناب محمدی با تأکید بر آموزه‌های رضوی اجرای کامل نیات واقفان و گسترش بهینه موقوفات و نذورات بکارگیری تمامی ظرفیتهای درونی و محیطی ملی و بین‌المللی، به‌ویژه سرمایه انسانی مؤمن، کارآمد و انقلابی
خدمت به زائران        
خدمت به زائران نیازمند        
خدمت به مجاوران        
خدمت به مجاوران مستمند و مستضعف        
ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در فضای عمومی جهان اسلام با کمک خبرگان فرهنگی      
نگهداری و نگهبانی از گنجینه‌ی منحصر به فرد مجموعه فضاها و بناهای آستان قدس رضوی        
حفاظت از موقوفات و بهره‌گیری بهینه از آن در مصارف خود        
بهره‌مند ساختن تهیدستان مناطق موقوفه‌دار بر حسب گنجایش وقفنامه‌ها      
سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها      
حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه‌ی علمیه و روحانیت معظّم مشهد مقدس      
همکاری با مدیریت‌های دولتی و کمک به آنان به نحو مقتضی      
بهره‌گیری از کارشناسان متدین و انقلابی