اهداف کلان

1. گسترش و نهادینه‌سازی معارف و سبک زندگی بر گرفته از اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) به‌ویژه آموزه‌های امام رضا (علیه السلام) در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی؛
2. فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران؛
3. نهادینه‌شدن فرهنگ زیارت بامعرفت (زیارت متعالی)؛ 
4. بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان؛
5. صاحبِ نام و اعتبار در پاسخگویی به نیاز همه مخاطبان با محتوای باکیفیت، جامع و اثربخش در حوزه سیره، معارف و فرهنگ رضوی؛
6. برخورداری مخاطبان از منابع و محصولات غنی و روزآمد علمی و فرهنگی و هنری در موضوع امامت و زیارت؛
7. بهره‌مندی از نظام نوآورانه، کارا و اثربخش در آفرینش، عرضه و مدیریت محتوا، محصول و خدمت علمی وفرهنگی و هنری؛
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی؛
9. افزایش بهره‌وری حوزه وقف‌ونذر1  و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران؛
10. سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی.

 

 


1.  منظور از حوزه وقف و نذر، کلیه امور مرتبط با آن از جمله، فرهنگ سازی، زیرساختها، فرآیندهای جذب و مدیریت، موقوفه ها و نذورات است.