روش و مراحل تدوین سند

روش و مراحل تدوين سند

روش و مراحل انجام کار و ترتيباتي که طي آن سند فعلي سياست‌هاي آستان قدس رضوي تدوين شده به شرح زير است:

 1. تشکيل کارگروه تخصصي مشورتي متشکل از اساتيد و خبرگان امر سياست‌گذاري؛
 2. مرور انواع مدل‌هاي سياست‌گذاري وگزينش مدل مناسب1؛ 
 3. بررسي احکام مقام معظم رهبري مد ظله العالي و اسناد بالادستي مانند بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اصول موضوعه فعاليت‌هاي اقتصادي دستگاه‌هاي تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبري و ديدگاه‌هاي توليت محترم آستان قدس رضوي؛ 
 4. احصاء مسائل بخش‌هاي مختلف آستان قدس رضوي با مشارکت مديران و کارشناسان اين مجموعه‌ها؛
 5. بازخواني و اصلاح توافق بر مضامين اسناد راهبردي (بيانيه مأموريت؛ سند چشم‌انداز؛ و ارزش‌هاي بنيادين)
 6. توافق بر متن مأموريت و چشم‌انداز و ارزش‌هاي بنيادين و تدوين اهداف کلان؛
 7. تدوين اصول موضوعه مشتمل بر نگرش مبنا و راهکارهاي اساسي حل مسائل؛
 8. تدوين سياست‌هاي بخشي شامل پيشنهادها، راه‌حل‌ها و چارچوب‌هاي کنش در تحقق اهداف بخش‌هاي مختلف آستان قدس رضوي با بهره‌مندي فراگير از نظرات حدود 50نفر از کارشناسان و مديران بخش‌هاي مربوطه و تدقيق سياست‌ها با نظر خبرگان؛ 
 9. تنظيم نهايي با توجه و ابتنا بر اسناد بالادستي (مندرج در بند3).

در نهايت و پس از طي مراحل نه‌گانه فوق و بازبيني مکرر سياست‌ها با توجه به نظرات و پيشنهادهاي اخذ شده سند سياست‌هاي کلان آستان قدس رضوي مشتمل بر بخش‌هاي زير تدوين و ارائه گرديد: 

 1. مأموريت
 2. بيانيه چشم‌انداز 
 3. ارزش‌هاي بنيادين (8 ارزش)
 4. اهداف کلان (10 هدف)
 5. سياست‌هاي عمومي (14 سياست)
 6. اصول موضوعه (31 اصل)
 7. سياست‌هاي بخشي ( 244 سياست)

در تدوين اين سند تلاش شده است تا حد امکان از ورود به لايه برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي اجتناب و با وفاداري به سطح سياست‌گذاري کلان، به تبيين رويکردها و انتظارات در همان سطح پرداخته شود. با اين‌همه، لزوم رفع تعارض، موازي‌کاري و ابهام در وظايف، مأموريت‌ها، جغرافياي عمل و مخاطبِ مجموعه‌هاي تابعه، باعث شده است، به ناچار، در برخي موارد، از سطح سياست‌گذاري عدول و سياست‌هايي نزديک به اجرا، حاکم بر وظايف و ماموريت‌ها و حوزه‌هاي عمل مجموعه‌ها تدوين شود بنابراين به‌منظور سودمندي بيشتر سند، معيارهايي همچون «دقت، قاطعيت محتوا، پيشگيري از دوگانگي برداشت‌ها و تعارضات راهبردي و عملياتي در برنامه‌هاي تابعه» بر «يک‌دستي و هم‌ترازي در فحواي سياست‌ها» ترجيح داده شده است.

تمام توجه بر اين بوده است سياست‌هاي حاضر به نحوي تنظيم گردد که چارچوبي براي هم‌افزايي مجموعه‌هاي آستان قدس رضوي، کاهش موازي‌کاري‌ها و جلوگيري از تضييع توان‌ها به وجود آورد و زمينه تحقق مأموريت‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مد ظله العالي را فراهم آورد. ضمن قدرشناسي فراوان از تمامي کارشناسان و مديران دلسوز اين آستان مقدس اميدواريم مجموعه تدابير و کوشش‌هاي انجام‌شده و حسن اجراي تکاليف پيشِ رو، موجبات رضايت ولي‌نعمتمان حضرت رضا عليه آلاف التحيه و الثناء را فراهم آورد.

 

 

 

پانویس:

1. به مطلب مروری بر ادبیات سیاستگذاری مراجعه شود.