بنیاد کرامت رضوی

رويکرد اجتماعي آستان قدس رضوي، گسترش مستمر پايگاه مولد اجتماعي در چارچوب فرهنگ و معارف رضوي ازطريق طراحي مدل و بسترسازي براي به ميدان آوردن نيروهاي فعال مردمي، به منظور خدمتگزاري کريمانه به زائران و مجاوران، با تأکيد ويژه بر توانمندسازي نيازمندان در مناطق موقوفه دار وهدف و همچنين جلب مشارکتهاي عمومي در آباداني موقوفات و توسعه نذورات و تعامل و همکاري با نهادهاي همسو و نخبگان، در چارچوب مأموريتها است.
اصل19-ارائه خدمات اجتماعي به زائران نيازمند، مجاوران مستمند و مستضعف، تهيدستان مناطق موقوفه‌دار و مناطق هدف
اهداف کلان مرتبط:
 4. بهره‌مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان؛
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

خدمتگزاري در آستان قدس رضوي محدود به اداره موقوفات و کليدداري حرم نيست. امر و تأکيد مقام معظم رهبري در خصوص رسيدگي به نيازمندان، باب جديدي از خدمت و رحمت الهي را براي خادمان اين دستگاه فراهم نموده است که به‌نوبه‌خود، مسئوليت خطيري براي اين آستان مقدس است. از الزامات کليدي تحقق این مهم توجه به پيشرفت توأمان مادي و معنوي، نگاه با کرامت به نيازمندان، به‌عنوان ولي‌نعمتان انقلاب اسلامي، اقتضائات و ظرفيت‌هاي بومي، عدم تصدي‌گري و جلب مشارکت‌هاي عمومي به‌ويژه تشکل‌هاي مردم‌نهاد است.

 • 19-1 تسهيل زيارت زائران نيازمند مناطق موقوفه‌دار و هدف1، ازطريق تشکل‌هاي مردمي و خادمياران و تأمين حداکثري منابع مالي لازم از ساير نهادها و خيرين؛
 • 19-2 تسهيل زيارت عموم مردم در مسيرهاي زيارتي منتهي به مشهد مقدس و مرزها با ارائه خدماتي چون اسکان و حمل‌ونقل به زائرين، از طريق بهره‌گيري از ظرفيت تشکل‌هاي مردمي و بخش خصوصي، همچون الگوي الهام‌بخش اربعين حسيني؛
 • 19-3 بهره‌مند ساختن نيازمندان از منافع موقوفات برحسب گنجايش وقف‌نامه‌ها و نيّت واقفان در چارچوب سياست‌هاي بنياد بهره‌وري موقوفات؛
 • 19-4 نقش‌آفريني در توسعه حاشيه شهر مشهد و مناطق موقوفه‌دار، با رويکرد توانمندسازي توأمان فرهنگی‌اجتماعي و اقتصادی نيازمندان ازطريق تسهيل‌گري براي آموزش، اشتغال و خدمات سلامت؛
 • 19-5 ايده‌پردازي، طراحي و اجراي الگوهاي همکاري ميان ظرفيت‌هاي مردمي و آستان قدس رضوي، به‌منظور ايجاد اشتغال در مناطق داراي اولويت و هدف، با همکاري بنياد بهره‌وري موقوفات؛
 • 19-6 شفافيت در فرايند خدمت‌رساني و بهره‌گيري از الگوهاي مدون در انتخاب مخاطب هدف.
اصل20- همیاری با نهادهای امدادی و خدمت‌رسان در حوادث، بحران‌ها و بلایای طبیعی
اهداف کلان مرتبط:
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

کشور ما ايران، از لحاظ بلاياي طبيعي، يکي از کشورهاي سانحه‌خيز جهان است. وسعت و قدرت تخريبگري اين بلايا بسيار زياد است و تبعات آن خسارت‌بار و گاهي فاجعه‌بار است. رسيدگي و دستگيري از آسيب‌ديدگان اين بلايا وظيفه انساني آحاد افراد و سازمان‌ها است. بارگاه امام علي‌بن‌موسي‌الرضا عليه السلام، ملجا پناهندگان و آسيب‌ديدگان بوده و آستان قدس رضوي با کمک به دستگاه‌هاي متولي و با بهره‌گيري از توان مردمي و گروه‌هاي جهادي اين وظيفه را تا حد امکانات و مقدورات به‌انجام خواهد رساند.

 • 20-1 همياري با نهادهاي مرتبط براي کمک‌رساني کوتاه‌مدت در حوادث و بحران‌ها، ازطريق تأمين نيازهاي فوري نظير اسکان موقت و تغذيه، مطابق آيين‌نامه‌ مربوطه؛
 • 20-2 همياري بلندمدت با نهادهاي مرتبط در حوادث و بحران‌ها، به‌منظور ارائه خدمات پايدار با اولويت ايجاد اشتغال با همکاري بنياد بهره‌وري موقوفات، مطابق آيين‌نامه مربوطه؛
 • 20-3 محوريت گروه‌هاي جهادي، افراد داوطلب و خادمياران در ارائه خدمت به نيازمندان و مردم در حوادث، بحران‌ها و بلاياي طبيعي.
اصل21- توانمندسازی و افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی جوانان، زنان و خانواده با اولویت مناطق موقوفه‌دار و هدف
اهداف کلان مرتبط:
4. بهره مندی مجاوران و زائران نیازمند از خدمات اجتماعی با اولویت توانمندسازی آنان؛
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی؛
10. سامان‌بخشی و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، خدماتي و نظام اداری و مدیریتی.

تحقق جامعه ديني و انقلابي مطلوب، نيازمند برنامه‌ريزي و اقدام فعالانه در جريان‌سازي و تقويت ظرفيت‌هاي اجتماعي، پيشگيري از آسيب‌ها و رسيدگي به آسيب‌پذيران است. توانمندسازي، شبکه‌سازي و بهره‌گيري از مشارکت نيروهاي فعال اجتماعي،جوانان، خانواده و زنان ،مي‌تواند گامي روبه‌جلو در دستيابي به اهداف باشد.

 • 21-1 الگوسازي و مشارکت در ايجاد فضاي بانشاط، معنوي، اثرگذار، آرامش‌بخش و وحدت‌آفرين، به‌منظور غني‌سازي اوقات فراغت زنان، جوانان و نوجوانانِ زائر و مجاور؛
 • 21-2 تلاش براي پيشگيري و رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي مخاطبان جامعه هدف با همکاري و هم‌افزايي با نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي؛
 • 21-3 کادرسازي نظام‌مند جوانان و بانوان، با هدف نقش‌آفريني در عرصه‌هاي اجتماعي؛
 • 21-4 بهره‌گيري از ظرفيت گروه‌ها و افراد مرجع و دغدغه‌مند مردمي و مشارکت‌کننده در تربيت غيررسمي جوانان؛
 • 21-5 افزايش بهره‌وري زيرساخت‌هاي خدمات اجتماعي موجود (اعم از اردوگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و ...) به‌منظور بهره‌برداري حداکثري زائران و مجاوران؛
 • 21-6 طراحي و اجراي مدل تأمين مالي و توجيه اقتصادي در راه‌اندازي و بهره‌برداري طرح‌ها و برنامه‌ها.
اصل22-جلب و سازماندهي مشارکت‌هاي مردمي براي ارائه مطلوب خدمات اجتماعي به جامعه هدف
اهداف کلان مرتبط:
8. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

حفظ ماهيت مردمي سنت حسنه انفاق از سويي و محدوديت منابع و جغرافياي گسترده خدمت به نيازمندان از سويي ديگر، لزوم جلب و سازماندهي مشارکت‌هاي مردمي را دوچندان مي‌سازد. توانمندسازي نيازمندان با بهره‌گيري از توان نهادهاي مددکار، توسعه‌گر و مردمي، توجه به ظرفيت‌هاي بومي با اولويت مناطق موقوفه‌دار و هماهنگي کامل با مجموعه‌هاي همسو، محور اصلي فعاليت‌ها، در چارچوب اصول نوزده تا بيست و يک، به‌ويژه محدوده جغرافيايي تعيين‌شده خواهد بود.

 • 22-1 شبکه‌سازي نظام‌مند و تسهيل‌گري براي کانون‌ها، خيريه‌ها، تشکل‌هاي خدمت رضوي و شبکه خادمياران با هدف گسترش مفهوم و جریان خدمت؛
 • 22-2 جهت‌دهي، همسوسازي و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي خودجوش مردمي در خدمت به زائران و مجاوران، به‌ويژه نيازمندان؛
 • 22-3 ظرفيت‌سازي اجتماعي، ازطريق افزايش آگاهي جامعه هدف از مسائل، خدمات و دستاوردها، در چارچوب سياست‌هاي رسانه‌اي آستان قدس رضوي؛
 • 22-4 کمک به افزايش جذب وقف و نذر، شناسايي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد وقفي، متناسب با نيازهاي آستان قدس رضوي؛
 • 22-5 کاهش تصدي‌گري و ارائه خدمات، ازطريق بهره گیری ظرفيت‌هاي مردمي، بخش خصوصي، نهادهای عمومی و دولتي و ... .

 

 

 

 

 

 

1 مناطق هدف به تشخیص تولیت محترم آستان قدس رضوی تعیین خواهد شد.