ارزش‌های بنیادین

1. پایبندی به آموزه‌های والای رضوی:
الگو و اسوه‌بودن خادمان و کارکنان در التزام و عاملیت به معارف عمیق اسلامی و سیره وثیق عالم آل محمد، امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثناء؛

2. اخلاق و معنویت: 
ارتباط زنده با امر مقدس در بطن زندگی روزمره، در چارچوبی عقلانی، در سطحِ فردی و اجتماعی؛

3. عدالت: 
تلاش برای گسترش عدالت در تمامی شئون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و رعایت انصاف در توزیع خدمت و بهره‌برداری از فرصت‌ها و مبارزه با ظلم و سلطه‌گری و فساد در سطوح فردی، اجتماعی و سازمانی؛

4. عقلانیت، دانش‌محوری و بهره‌‌وری:
دانایی‌محوری و بهره‌گیری از علم و کاربست آن در مدیریت و اداره امور به منظور دستیابی به اهداف با بکارگیری بهینه منابع و ظرفیتها و افزایش کارآمدی آنها؛

5. ولایت‌مداری و روحیه انقلابی:
 التزام و تبعیت از ولایت فقیه، تقویت نظام جمهوری اسلامی و پاسداشت اندیشه‌های امام و رهبری، تحول‌خواهی و تلاش جهادی خستگی ناپذیر، برگرفته ازاعتقاد به اصل «ما می توانیم» با امیدواری و نگاه خوشبینانه به آینده؛

6. عزت و اقتدار اسلام و تشیع: 
توجه به حفظ و ارتقای جایگاه اسلام و تشیع، رعایت مصالح و منافع و التزام به یاریگری و نصرت اسلام و انقلاب در تصميم و رفتار؛

7. مسئوليت‌پذيری و پایبندی به حقوق واقفان و ناذران:
پایبندی به اصول، قواعد و ضوابط سازمانی، حفظ حقوق زائران، مردم، همکاران و سازمان و امانتداری و پايبندی به حقوق واقفان و ناذران؛

8. مردم‌داری و خدمتگزاری جهادی:
 رعايت کرامت انسانی و پاسخ‌گویی صادقانه و شفاف و خدمت خالصانه، جهادی و مشتاقانه توأم با کرامت به زائران، مجاوران، مراجعان، همکاران و عموم مردم.